2018-09-14 Jan HAFT
Informujmy, że wyroby Fabryki Firanek i Koronek „HAFT” S.A.,  określone w  certyfikatach, przeszły pozytywnie proces badań zgodny z STNDARD 100 by OEKO-TEX – klasa produktów II. Uzyskaliśmy dwa dokumenty potwierdzające, że nasze wyroby są wolne od substancji szkodliwych w stężeniach mających negatywny wpływ na stan zdrowia człowieka, spełniają wymagania zgodne z XVII REACH oraz są zgodne z amerykańskimi wymaganiami odnośnie całkowitej zawartości ołowiu w artykułach dla dzieci – CPSIA. Certyfikat oznaczony nr: IW 00252 – do tyczy wyrobów metrażowych,Oekotex- IW 00252-pl Oekotex- IW 00253-plOekotex- IW 00253-pl IW 00253 – dotyczy wyrobów odpasowanych.  
Fabryka Firanek i Koronek HAFT Firanki Obrusy Tkaniny