Fabryka Firanek i Koronek HAFT S.A. jest spadkobierczynią blisko 140-letniej tradycji kaliskiego przemysłu tkanin haftowanych, koronkowych i tiulowych.

Początek kaliskiej tradycji dziewiarskiej wiąże się z fabrykami Majznera oraz Praszkera i Okanowskiego uruchomionymi w latach 1878-79. Duże powodzenie wytwarzanych w Kaliszu tkanin u rodzimych klientów, a także bardzo chłonny rynek rosyjski spowodowały, że w latach 1895-1918 w 53 miejscowych zakładach włókienniczych pracował co piąty kaliszanin, a na 774 maszynach powstawało ok. 95% krajowej produkcji „zwiewnych” materiałów.

Niestety, czas prosperity przerwały dramatyczne dla miasta i jego mieszkańców wydarzenia I wojny światowej. W okresie międzywojennym uruchomiono wprawdzie kilkanaście fabryk z 40 maszynami łącznie, jednak ogólny zastój w przemyśle włókienniczym okazał być dla Kalisza bardzo dotkliwy. Warto zaznaczyć, że – mimo kryzysu – w 1928 roku sprowadzono do miasta pierwsze maszyny firankowe, a nieco wcześniej maszyny tiulowe. W sumie, tuż przed wybuchem II wojny światowej w trzech kaliskich zakładach, z których najważniejszą była „Pierwsza Kaliska Fabryka Tiulu, Firanek i Koronek '" A. Flakowicz i S-ka, tiul wytwarzano na 24 maszynach, zaś firanki na siedmiu.

Po wyzwoleniu powstały w Kaliszu dwa odrębne zakłady: przejęta pod zarząd państwowy firma A. Flakowicza i S-ka oraz „Zjednoczona Fabryka Koronek Klockowych". Ostatecznie, po kilku reorganizacjach i zmianach nazw, od 1947 roku obie firmy utworzyły jeden podmiot i od 1950 roku zaczęły posługiwać się nazwą „Kaliskie Fabryki Tiulu, Firanek i Koronek". Lata 60. i 70. upłynęły pod znakiem inwestycji: kupowano z zagranicy coraz lepsze maszyny, rozbudowano hale i wydziały zakładu, który w 1973 roku ponownie został przemianowany – tym razem na „Fabrykę Wyrobów Ażurowych HAFT”.
Dwa lata później firma skupiła się na dwóch głównych technologiach: wyrobach haftowanych oraz firankach raszlowych (wypukłych i płaskich). Pełną zdolność produkcyjną wysoce specjalistycznych maszyn raszlowych osiągnięto pod koniec 1978 roku.

Lata 80-te zaznaczyły się w „Hafcie" doskonaleniem asortymentu wyrobów haftowanych. Zanim doszło do własnościowego przekształcenia firmy, uruchomiono nowoczesne komputerowe centrum wzorcujące. Udało się także uzupełnić park maszynowy, m.in. o niemieckie maszyny firankarskie – żakardowe.

31 grudnia 1991 roku „Fabryka Wyrobów Ażurowych HAFT” została jednoosobową spółką akcyjną Skarbu Państwa i pod nazwą „Fabryka Firanek i Koronek HAFT S.A.” weszła w nowy okres rozwoju polegający na całkowitej modernizacji parku maszynowego. Pod koniec 1999 roku firma została sprywatyzowana i obecnie wchodzi w skład Grupy Kapitałowej WISTIL.