Komunikaty i raporty

 

 

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy HAFT S.A. w dniu 18 czerwca 2020

Ogłoszenie o Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki HAFT S.A. w dniu 07.01.2020 roku

Fabryka Firanek i Koronek HAFT Firanki Obrusy Tkaniny