Polityka prywatności i cookies

Informacja o ochronie danych osobowych w Fabryce Firanek i Koronek HAFT S.A.

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „Rozporządzeniem”, informujemy, że:

 1. Administrator danych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fabryka Firanek i Koronek HAFT S.A., ul. Złota 40, 62-800 Kalisz, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego po nr KRS 0000049446, NIP 618-004-19-36, REGON 250022261, tel. +48 62 768 66 00, fax +48 62 768 68 01, e-mail: sekretariat@haft.com.pl

 1. Inspektor Ochrony Danych

W Spółce Fabryka Firanek i Koronek HAFT S.A nie został powołany Inspektor Ochrony Danych Osobowych .

 1. Kategorie danych osobowych  

Fabryka Firanek i Koronek HAFT S.A przetwarza następujące kategorie Pani/Pana danych osobowych: dane identyfikacyjne, dane adresowe oraz dane kontaktowe.

 1. Cel przetwarzania danych i podstawy prawne

Dane osobowe mogą być przetwarzane przez Fabryka Firanek i Koronek HAFT S.A w następujących celach:

 • przedstawienia ofert, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b lub lit. f Rozporządzenia,
 • realizacji zawartej umowy, lub w celu świadczenia usług, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b-c Rozporządzenia,
 • rozpatrzenia reklamacji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b-c i lit. f Rozporządzenia,
 • marketingu, w tym promocji produktów oferowanych przez Fabryka Firanek i Koronek HAFT S.A. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia,
 • ustalenia i dochodzenia roszczeń przez Fabryka Firanek i Koronek HAFT S.A. w związku z prowadzoną działalnością, w tym, windykacji, egzekucji wierzytelności, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia,
 1. Udostępnienie danych osobowych

Pani/Pana dane mogą być udostępniane przez Fabryka Firanek i Koronek HAFT S.A :

Na podstawie wyraźnej zgody dane osobowe przekazywane będą do celów marketingu, w tym promocji produktów oferowanych przez Fabryka Firanek i Koronek HAFT S.A. Zaufanym Partnerom. Listą Zaufanych Partnerów dostępna jest na stronie internetowej  www.haft.com.pl w zakładce „Zaufani Partnerzy”

 1. Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego

Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich tj. państwa spoza Unii Europejskiej.

 1. Okres przechowywania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy oraz przez okres niezbędny do dochodzenia roszczeń, wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa, szczególnie prawa podatkowego i  rachunkowego. W celach marketingowych Państwa dane będą przechowywane do momentu wycofania zgody na ich przetwarzanie oraz w przypadku konkursów oraz akcji promocyjnych oraz programów lojalnościowych tylko przez okres trwania umowy lub do zakończenia akcji promocyjnych.

 

 1. Przysługujące prawa

W związku z przetwarzaniem przez  Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu:

 • prawo dostępu do danych osobowych,
 • prawo do sprostowania danych osobowych,
 • prawo usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym),
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • prawo do przenoszenia danych do innego administratora,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w tym profilowania, oraz na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania,
 • prawo do cofnięcia zgody w przypadku, gdy Fabryka Firanek i Koronek HAFT S.A.  będzie przetwarzała Pani/Pana dane osobowe w oparciu o zgodę, w dowolnym momencie i w dowolny sposób, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
 • prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.
 1. Wymóg podania danych

Podanie Pani/Pana danych osobowych jest konieczne w celu określonym w pkt 4 powyżej, dla:

 • zawarcia i wykonania umowy zawartej z Fabryka Firanek i Koronek HAFT S.A. , a konsekwencją niepodania Pani/Pana danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia i wykonania umowy zawartej z Fabryka Firanek i Koronek HAFT S.A,
 • świadczenia usług przez Fabryka Firanek i Koronek HAFT S.A, a konsekwencją niepodania Pani/Pana danych osobowych będzie brak świadczenia usług przez Fabryka Firanek i Koronek HAFT S.A
 • rozpatrzenia reklamacji, a konsekwencją niepodania przez Panią/Pana danych osobowych będzie brak możliwości rozpatrzenia reklamacji,
 • otrzymywania ofert lub marketingu produktów oferowanych przez Fabryka Firanek i Koronek HAFT S.A, a konsekwencją niepodania Pani/Pana danych osobowych jest brak możliwości otrzymywania tych ofert lub marketingu produktów.
 1. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie

Na podstawie wyraźnie udzielonej zgody Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowane.

W każdej chwili przysługuje Państwu Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w tym profilowania, oraz na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania.

Fabryka Firanek i Koronek HAFT Firanki Obrusy Tkaniny